Přejít k obsahu


Analýza tlakové ztráty vzdušiny při proudění částmi filtračního systému

Citace:
KŇOUREK, J., LÁVIČKA, D., SEDLÁČEK, J., MATAS, R. Analýza tlakové ztráty vzdušiny při proudění částmi filtračního systému. ZVVZ-Enven Engineering, a.s., 2013.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Pressure loss analysis for the gas flow in the filtration system components
Rok vydání: 2013
Název zdroje: ZVVZ-Enven Engineering, a.s.
Autoři: Ing. Jindřich Kňourek Ph.D. , Ing. David Lávička Ph.D. , Ing. Jan Sedláček Ph.D. , Ing. Richard Matas Ph.D.
Abstrakt CZ: Náplní zakázky je příprava a provedení numerické simulace proudění vzdušiny v částech filtračního systému včetně analýzy výsledků, zejména tlakových ztrát podle zadání objednatele. Výsledkem výpočtů jsou popisy tlakových ztrát, vlivy na další prvky technologie a doporučení na modifikace geometrie pro eliminace nežádoucích jevů v systému.
Abstrakt EN: The work deals with the preparation and running the numerical simulation of the gas flow in the filtration system components. The work includes also the analysis of flow fields, especially the pressure losses are investigated. The simulation results show the pressure loss characteristics, effects to other parts of the system. Also the proposals to the geometry modifications are presented in order to eliminate unwanted flow phenomena.
Klíčová slova

Zpět

Patička