Přejít k obsahu


Zakládací přípravek pro zalisování vložky katalyzátoru včetně izolační vaty

Citace:
SKLENIČKA, J., HNÁTÍK, J., MATĚJKA, J., KUTLWAŠER, J. Zakládací přípravek pro zalisování vložky katalyzátoru včetně izolační vaty. 2013.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: A loading device for pressing of catalytic converter’s insert including insulation
Rok vydání: 2013
Název zdroje: HOFMEISTER s.r.o.
Autoři: Ing. Josef Sklenička , Ing. Jan Hnátík Ph.D. , Ing. Jan Matějka , Ing. Jan Kutlwašer
Abstrakt CZ: Funkční vzorek řeší geometrickou změnu stávajícího dílu. Podstatou změny je rozdělení dílu do dvou částí. První základna vychází z původních připojovacích rozměrů a zároveň působí jako lůžko pro druhou součást, vložku. Vložka je umístěna v místě, kde dochází k extrémnímu opotřebování dílu. Na rozdíl od původní varianty je předpoklad, že opotřebení se bude projevovat pouze na vložce nikoliv na druhém dílu, základně. Tím dojde ke značnému snížení nákladů na obnovu přípravku při opotřebení stávajícího dílu, kdy při nové geometrické variantě bude potřeba měnit pouze malou část přípravku.
Abstrakt EN: The functional model solves a geometric modification of current part. The base of the modification is the division of the current part into two pieces. The first is the base and it fits the connecting dimensions and serves as a bed for the second part, the insert. The insert is placed in place where the part is extremely worn. The difference between new and old solution is the prediction of wear to take its effect on the insert only and not on the bed. Thanks to this the costs for loading device renovation will be reduced because only the small part of the device must be replaced.
Klíčová slova

Zpět

Patička