Přejít k obsahu


Numerická simulace a analýza výsledků proudění a přestupu tepla v těsnícím prvku 2

Citace:
KŇOUREK, J., LÁVIČKA, D., MATAS, R. Numerická simulace a analýza výsledků proudění a přestupu tepla v těsnícím prvku 2. ŠKODA JS a.s., 2013.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Numerical simulation and flow analysis of the flow and heat transfer in the sealing element No. 2
Rok vydání: 2013
Název zdroje: ŠKODA JS a.s.
Autoři: Ing. Jindřich Kňourek Ph.D. , Ing. David Lávička Ph.D. , Ing. Richard Matas Ph.D.
Abstrakt CZ: Náplní zakázky je příprava a provedení numerické simulace proudění vody a přestupu tepla komplexní soustavou těsnícího prvku č. 2 včetně analýzy výsledků a proudových a teplotních polí. Výsledkem nestacionárních simulací je zjištění, že teplotní pole je ve sledovaných oblastech převážně chaotického charakteru na různé teplotní hladině. Výsledkem simulací jsou videozáznamy teplotních polí v čase, grafy průběhů teplot ve sledovaných bodech a doporučení na modifikace geometrie pro eliminace nežádoucích teplotních pulzací.
Abstrakt EN: The work deals with the preparation and running the numerical simulation of the water flow and heat transfer in the complex system of the sealing element No. 2. The work includes also the analysis of flow and temperature fields. The simulation output shows the temperature fields at monitored positions are mostly of chaotic character at certain levels. The resuls are animations of the temperature fields in the course of time, temperature graphs in monitored points and the design changes proposal for the elimination of unwanted phenomena.
Klíčová slova

Zpět

Patička