Přejít k obsahu


Testování technologie odstranění barvy vysokovýkonným laserovým systémem

Citace:
KUČERA, M., HONNER, M., ŠROUB, J. Testování technologie odstranění barvy vysokovýkonným laserovým systémem. Automotive Lighting s.r.o., 2013.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The laser technology of paint removal testing using the high power laser system
Rok vydání: 2013
Název zdroje: Automotive Lighting s.r.o.
Autoři: Ing. Martin Kučera , Doc. Ing. Milan Honner Ph.D. , Ing. Jan Šroub Ph.D.
Abstrakt CZ: Byly ověřeny možnosti odstranění barvy s použitím vysokovýkonného laserového systému. Bylo použito několik nastavení výstupního výkonu a tomu příslušných procesních parametrů. Jedná se o ověření technologického postupu čištění povrchu nosných plechů plastových výlisků. Bylo ověřeno odstranění barvy se zvýšeným výkonem, s pohybem hlavy na lineárním pojezdu a možnosti čištění svislých hran nosných plechů. Byla provedena technicko-ekonomická analýza několika konfigurací vhodných pro průmyslové použití. Jednotlivé postupy byly ověřeny na dodaných vzorcích, které byly společně s výsledky analýz předány na základě objednávky zákazníkovi.
Abstrakt EN: The possibilities of paint removal were verified with using the high power laser system. Several variants of the setting of the output power were used with appropriate process parameters. The verification of the technological procedure of paint removal of the carrying sheet of plastics moulding parts was performed. The verification of the possibilities of paint removing were performed - with the different increased power, with the movement of the linear travel and the possibilities of the paint removing from the vertical edges of the carrying sheets of plastics moulding parts. The technical and economic analysis was performed for the several configurations which are suitable for the industrial using. The individual procedures were verified on the delivered samples. The samples with the analysis results were transmitted to the customer on the basis of the order.
Klíčová slova

Zpět

Patička