Přejít k obsahu


Parametrický model korečku Peltonovy turbíny

Citace:
BASTL, B., MICHÁLKOVÁ, K. Parametrický model korečku Peltonovy turbíny. Mavel, a.s., 2013.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Parametric model of a Pelton turbine bucket
Rok vydání: 2013
Název zdroje: Mavel, a.s.
Autoři: Doc. Ing. Bohumír Bastl Ph.D. , Ing. Kristýna Michálková
Abstrakt CZ: Zpráva popisuje tvorbu geometrického modelu korečku Peltonovy turbíny. Na základě zadaných délkových a úhlových parametrů je vygenerován B-spline popis korečku, který je možné následně exportovat do standardního výměnného formátu STEP. Implementace byla provedena v softwaru Wolfram Mathematica.
Abstrakt EN: The report describes a method for creation of a geometric model of a Pelton turbine bucket. Based on the selected length and angle parameters a B-spline description of the bucket is generated, which can be consequently exported to the standard exchange format STEP. The method was implemented in Wolfram Mathematica.
Klíčová slova

Zpět

Patička