Přejít k obsahu


Analýza a optimalizace nastavení výrobní linky

Citace:
ULRYCH, Z., MILLER, A. Analýza a optimalizace nastavení výrobní linky. 3P TOOLS s.r.o., 2013.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Analysis and Optimization of the Production Line Settings
Rok vydání: 2013
Název zdroje: 3P TOOLS s.r.o.
Autoři: Doc. Ing. Michal Šimon Ph.D. , Doc. Ing. Zdeněk Ulrych Ph.D. , Ing. Antonín Miller ,
Abstrakt CZ: Cílem projektu bylo ověření chování pracoviště (výrobní linky) s různým počtem palet v systému a ověření chování s různou kapacitou 3 zásobníků nacházejících se na předem určených místech v lince. K řešení byla využita diskrétní simulace pomocí nástroje Plant Simulation. Bylo provedeny cca 1000 experimentů ověřující různá nastavení systému.
Abstrakt EN: The goal of the project is to verify the behaviour of the proposed workplace (the production line) with different number of pallets in the system and to test the behaviour of three buffers located at predetermined locations in the line with different capacity. Plant Simulation was used to build discrete event simulation model. 1000 experiments were made to verify various system settings.
Klíčová slova

Zpět

Patička