Přejít k obsahu


Ecclesia vivit lege Romana

Citace:
HRDINA, A. Ecclesia vivit lege Romana. In Constans et perpetua voluntas. Pocta Petrovi Blahovi k 75. narodeninám. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, 2014. s. 223-232. ISBN: 978-80-8082-764-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2014
Místo konání: Trnava
Název zdroje: Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta
Autoři: Prof. JUDr. Antonín Hrdina DrSc.
Abstrakt CZ: Autor představuje hlavní mezníky ve stycích římského a kanonického práva v období práva starého, nového práva středního věku a nejnovějšího práva.
Klíčová slova

Zpět

Patička