Přejít k obsahu


Stanovení dynamické odezvy reaktoru při LOCA havárii

Citace:
ZEMAN, V., HLAVÁČ, Z. Stanovení dynamické odezvy reaktoru při LOCA havárii. ÚJV Řež, a.s., 2013.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Dynamic response of the reactor caused by LOCA accident
Rok vydání: 2013
Název zdroje: ÚJV Řež, a.s.
Autoři: Prof. Ing. Vladimír Zeman DrSc. , Doc. RNDr. Zdeněk Hlaváč CSc.
Abstrakt CZ: Výzkumná zpráva se zabývá matematickým modelováním jaderného reaktoru VVER 1000/302 a numerickou simulací dynamické odezvy vyvolané LOCA havárií. Dynamická odezva reaktoru VVER 1000/302 je vyjádřena požadovanými výchylkami, dynamickými silami ve vazbách mezi komponentami reaktoru a napětím v trubkách a nosných tyčích horního bloku reaktoru. Výsledky dynamické odezvy jsou tabelárně a graficky zpracovány.
Abstrakt EN: The research report deals with mathematical modelling and computer simulation of the nuclear reactor dynamic response caused by loss of coolant accident (LOCA). The dynamic response of the WWER 1000/302 type reactor is expressed by required displacements, dynamic forces in couplings between reactor components and dynamic stress in tubes and rods of the reactor upper block. The dynamic response results are presented in table and graphical form.
Klíčová slova

Zpět

Patička