Přejít k obsahu


SMV 13 Studie spotřeby času ve výrobním procesu

Citace:
ŠIMON, M., BUREŠ, M. SMV 13 Studie spotřeby času ve výrobním procesu. SOFO Group a.s., 2013.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: SMV 13 Study of time consumption in production process
Rok vydání: 2013
Název zdroje: SOFO Group a.s.
Autoři: Doc. Ing. Michal Šimon Ph.D. , Ing. Marek Bureš Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Výzkum byl realizován ve společnosti Diamorph Hob Certec, s.r.o. Cílem bylo zmapování časové náročnosti výroby a jednotlivých technologií a zároveň její minimalizace. V rámci výroby došlo k identifikaci ztrátových činností a činností nepřidávajících přidanou hodnotu. Tyto činnosti byly následně zcela odstraněny nebo zefektivněny pomocí návrhu nových hmotných a personálních toků, snížení pracovních pohybů a pracovní zátěže a zvýšení produktivity na jednotlivých pracovištích pomocí nových technologických a konstrukčních řešení.
Abstrakt EN: The research was conducted in company Diamorph Hob Certec Ltd. The aim was to map the time consumption of production process and individual technologies while minimizing it. Within the production the identification of loss activities and activities with non-added value was made. These activities were subsequently completely removed or made more effective through the design of new material and personnel flows, reducing labor movements and workload and increase of productivity at individual workplaces using new technological and construction solutions.
Klíčová slova

Zpět

Patička