Přejít k obsahu


Dynamická analýza a optimalizace fyzioterapeutického trenažéru Wobble

Citace:
DUPAL, J. Dynamická analýza a optimalizace fyzioterapeutického trenažéru Wobble. COMTES FHT a.s. Průmyslová 995, 334 41Dobřany Česká republika, 2013.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Dynamic analysis and optimization of physiotherapeutic simulator Wobble
Rok vydání: 2013
Název zdroje: COMTES FHT a.s. Průmyslová 995, 334 41Dobřany Česká republika
Autoři: Prof. Dr. Ing. Jan Dupal ,
Abstrakt CZ: Předložená výzkumná zpráva zahrnuje kinematickou a dynamickou analýzu a v určitém smyslu i syntézu mechanismu, který tvoří základ kondičního stroje Wooble. Syntéza spočívala v návrhu hodnot některých parametrů mechanismu, jejichž změny byly požadovány zadavatelem – firmou COMTES FHT a.s. Tato firma vyvíjí, kromě jiných aktivit, také posilovací a kondiční stroje. Pro dimenzování rozměrů a ostatních geometrických a materiálových parametrů je startovacím bodem dynamická simulace pohybu a kontrola pevnosti a funkčnosti zařízení s aktuálními parametry. Výsledky analýzy mohou být dále využity pro vylepšení nebo dokonce optimalizaci parametrů zařízení podle předem daných kritérií. Pro prezentovaný mechanismus je zpracován simulační software, dále jsou vykresleny průběhy výchylek, rychlostí a zrychlení jednotlivých členů a na základě eventuálních požadavků zadavatele je možné výsledky doplnit i o průběhy silových veličin v závislosti na čase.
Abstrakt EN: The submitted report includes kinematic and dynamic analysis and in some sense even synthesis of mechanism forming base of fitness machine Wobble. The synthesis consists in value proposal of some chosen mechanism parameters whose changes were required by customer-Comtes FHT inc. This company develops beside other activities also fitness machines. As a starting point of dimension proposal and the other geometric and material parameter design is dynamic simulation of motion and strength and functionality control of appliance with actual parameters. Results of the analysis can be further used for improving or even optimization of appliance parameters according to the desired criterions. For the simulation of mechanism behaviour special software was prepared. The displacements velocities and accelerations of individual mechanism components were drawn in the report and respecting customer requirements it is possible the results complete about force quantity progress.
Klíčová slova

Zpět

Patička