Přejít k obsahu


Výzkum vlivu viskoelasticity s porušením na mechanické chování pryžových segmentů pryží odpružených kol - 1. etapa, 20°C

Citace:
KOTTNER, R., HECZKO, J. Výzkum vlivu viskoelasticity s porušením na mechanické chování pryžových segmentů pryží odpružených kol - 1. etapa, 20°C. BONATRANS, a.s., 2013.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Research of influence of viscoelasticity with damage on mechanical behavior of rubber segments of rubber sprung wheels - 1. period, 20°C
Rok vydání: 2013
Název zdroje: BONATRANS, a.s.
Autoři: Ing. Radek Kottner Ph.D. , Ing. Jan Heczko ,
Abstrakt CZ: Výzkum byl zaměřen na mechanické chování pryže, která je používaná v tramvajových kolech BONATRANS jako tlumící prvek. Byly provedeny tahové, tlakové a smykové zkoušky při teplotě 20°C. Experimentální vzorky byly z nových tramvajových segmentů. Experimenty byly numericky simulovány s uvážením viskoelasticity a Mullinsova efektu. Materiálové parametry modelů byly identifikovány využitím optimalizačních algoritmů. Výzkum ukázal, že v budoucnosti by měly být provedeny volumetrické zkoušky této pryže.
Abstrakt EN: The research was focused on mechanical behavior of a rubber that is used in BONATRANS tram wheels as a damping element. Tensile, compression and shear tests were performed in temperature of 20°C. Experimental samples were made from new tram segments. The experiments were numerically simulated considering viscoelasticity and Mullins effect. Material parameters of the models were identified using optimization algorithms. The research has showed that volumetric tests of the rubber should performed in future.
Klíčová slova

Zpět

Patička