Přejít k obsahu


Terénní péče v porodní asistenci u šestinedělek v Plzeňském kraji

Citace:
JANOUŠKOVÁ, K., LORENZOVÁ, E., KAŠOVÁ, L. Terénní péče v porodní asistenci u šestinedělek v Plzeňském kraji. Plzeň, 2014.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2014
Autoři: Mgr. Kristina Janoušková , Mgr. Eva Lorenzová , Mgr. Lucie Kašová
Abstrakt CZ: Projekt se zaměřuje na prevenci zdravotních komplikací v šestinedělí u matky a novorozence, edukaci v oblasti péče o novorozence, podporu laktace, posílení rodičovské role a rodiny jako celku a zapojení studentek porodní asistence do praxe terénní porodní asistentky. Vzhledem k výsledku šetření projektu Péče porodní asistentky o šestinedělky v domácím prostředí jako prevence zdravotních komplikací žen v šestinedělí z roku 2013 zaměříme projekt terénní péče na prvorodičky v období šestinedělí. Na projektu se budou podílet odborné asistentky a studentky z Katedry ošetřovatelství a porodní asistence, Fakulty zdravotnických studií, Západočeské univerzity v Plzni a porodní asistentky ze Sdružení porodních asistentek Plzeňského kraje. Každá porodní asistentka vyslaná do terénu bude vybavena porodnickou brašnou a dokumentací. Pro jednotnou kvalitu péče jsou k dispozici standardy péče.
Klíčová slova

Zpět

Patička