Přejít k obsahu


Modelování a numerické simulace proudění stlačitelné tekutiny ve zjednodušených geometrických konfiguracích labyrintových ucpávek

Citace:
BUBLÍK, O., VIMMR, J. Modelování a numerické simulace proudění stlačitelné tekutiny ve zjednodušených geometrických konfiguracích labyrintových ucpávek. Doosan Škoda Power s.r.o, 2013.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Modelling and numerical simulation of compressible fluid flow in simplified geometric configurations of labyrinth seals
Rok vydání: 2013
Název zdroje: Doosan Škoda Power s.r.o
Autoři: Ing. Ondřej Bublík , Doc. Ing. Jan Vimmr Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Výzkumným záměrem smluvní spolupráce se společností DOOSAN ŠKODA POWER s.r.o. (DŠP) v oblasti modelování a numerických simulací proudění stlačitelných tekutin bylo navrhnout vhodnou metodiku a odpovídající softwarové moduly, pomocí nichž by bylo možné numericky řešit proudění stlačitelné vazké tekutiny s parametry odpovídajícími páře v různých geometrických konfiguracích labyrintových ucpávek parních turbin a ve štěrbinách regulačních ventilů. Software vyvíjený pro tyto účely je založen na nespojité Galerkinově metodě konečných prvků. Navržená metodika řešení, získané numerické výsledky a podrobná informace o realizaci a naplnění cílů smluvního výzkumu pro společnost DŠP jsou popsány v této souhrnné výzkumné zprávě dostupné na pracovišti NTIS-Nové technologie pro informační společnost, Výzkumný program P3, Fakulta aplikovaných věd, ZČU v Plzni.
Abstrakt EN: The research aim of the contractual cooperation with DOOSAN ŠKODA POWER in the field of modelling and numerical simulations of compressible fluid flows was to propose a suitable methodology and corresponding software modules for the numerical solution of compressible viscous fluid flow (steam) in various geometric configurations of labyrinth seals in steam turbines and sealing gaps of control valves. The developed computational software is based on the discontinuous Galerkin finite element method. The proposed solution methodology, obtained numerical results and detailed information on the implementation and fulfilment of the contract research objectives for DOOSAN ŠKODA POWER are described in this research report. This report is available via NTIS-New Technologies for the Information Society, Research Program P3, Faculty of Applied Sciences, University of West Bohemia, Pilsen, Czech Republic.
Klíčová slova

Zpět

Patička