Přejít k obsahu


Design and Optimization of Air Coil Magnetic Shields

Citace:
KARBAN, P. Design and Optimization of Air Coil Magnetic Shields. ŠKODA ELECTRIC a.s., 2012.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Design and Optimization of Air Coil Magnetic Shields
Rok vydání: 2012
Název zdroje: ŠKODA ELECTRIC a.s.
Autoři: Doc. Ing. Pavel Karban Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Hlavním cílem projektu byl návrh a optimalizace tvaru stínící feromagnetické desky vstupní a transformátorové skříně kolejového vozidla vzhledem k bezpečným hodnotám magnetické indukce, které jsou předepsány hygienickou normou. V rámci projektu bylo navrženo několik alternativních variant řešení problému. Všechny zmíněné varianty byly následně simulovány na počítači s využitím metody konečných prvků a konzultovány s partnerem. Na základě těchto simulací byla provedena tvarová optimalizace vybrané varianty.
Abstrakt EN: The goal of the project is design and optimization of magnetic shielding of input and transformer boxes. The designed shield should not allow higher magnetic flux density than 1 mT at the level of vehicle's floor. Within the project was proposed several alternative of simulations based on FEM software.
Klíčová slova

Zpět

Patička