Přejít k obsahu


Přípravek na zařezávání trubek

Citace:
SKLENIČKA, J., HNÁTÍK, J., MATĚJKA, J., KUTLWAŠER, J. Přípravek na zařezávání trubek. 2013.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: A device for pipe cutting
Rok vydání: 2013
Název zdroje: HOFMEISTER s.r.o.
Autoři: Ing. Josef Sklenička , Ing. Jan Hnátík Ph.D. , Ing. Jan Matějka , Ing. Jan Kutlwašer
Abstrakt CZ: Funkční vzorek má za úkol prověřit geometrickou vhodnost čelistí pro zaříznutí rozkroužené výfukové trubky. Pro další správnou funkci trubky je důležité, aby byla trubka zaříznuta kolmo k ose trubky. Správné uložení trubky je závislé na obtisknutí jejího tvaru do čelisti a následnému odlehčení podle odpružení trubky po jejím ohnutí. Velikost odpružení je rozdíl mezi reálným tvarem trubky a tvarem daným v modelu, respektive výkresové dokumentaci trubky.
Abstrakt EN: The functional model should proof the geometric suitable of jaws for cutting of shouldered pipe of exhaust system. The pipe is correct when the cut is perpendicular to the axis of the pipe. The correct load of the pipe depends on transfer of its shape into the jaw and subsequent relief in accordance to pipe’s springing after its bend. The springing value is a difference between the real shape and shape given by the CAD model (drawing).
Klíčová slova

Zpět

Patička