Přejít k obsahu


Konstrukční úprava střihadla pro snížení nákladů na obnovu

Citace:
SKLENIČKA, J., HNÁTÍK, J., MATĚJKA, J., KUTLWAŠER, J. Konstrukční úprava střihadla pro snížení nákladů na obnovu. 2013.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Design modifications of notching die for reducing the renewing costs
Rok vydání: 2013
Název zdroje: HOFMEISTER s.r.o.
Autoři: Ing. Josef Sklenička , Ing. Jan Hnátík Ph.D. , Ing. Jan Matějka , Ing. Jan Kutlwašer
Abstrakt CZ: Funkční vzorek střihadla vychází z původního řešení, kdy je střižnice z jednoho kusu materiálu. Vhodným rozdělením střižnice na 2 díly dojde k úspoře z pohledu materiál, ale zejména pak k značné finanční úspoře na pořizování náhradních dílů pro střihací nástroj. Snížení ceny je v řádu 60% ceny původního řešení.
Abstrakt EN: The functional model of notching die comes out from previous solution when the die is in one piece. Newly, the die is divided into two pieces and it allows saves in material and also in finance. The saves are in spare parts. The price of the new solution is reduced by 60%.
Klíčová slova

Zpět

Patička