Přejít k obsahu


Polohovací přípravek pro lepení identifikačního štítku

Citace:
SKLENIČKA, J., HNÁTÍK, J., MATĚJKA, J., KUTLWAŠER, J. Polohovací přípravek pro lepení identifikačního štítku. 2013.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: A positioning device for identification label sticking
Rok vydání: 2013
Název zdroje: HOFMEISTER s.r.o.
Autoři: Ing. Josef Sklenička , Ing. Jan Hnátík Ph.D. , Ing. Jan Matějka , Ing. Jan Kutlwašer
Abstrakt CZ: Přípravek řeší přesnost umístění identifikačního štítku výfukové sestavy pro strojové čtení. Přesná poloha je důležitá, neboť štítek je čten pomocí polohovacího zařízení. Pokud není štítek ve správné pozici, není načten správně nebo vůbec. U přípravku je kladen důraz na správné polohování. Rovněž je kladen důraz na to, aby nedocházelo vlivem založení o poškrábání výfukové sestavy. Na základě těchto požadavků byl sestaven funkční vzorek přípravku z materiálu POM-C Black, který je dostatečně přesně obrobitelný pro ustavení a rovněž je dostatečně poddajný, aby nedocházelo k poškození zakládané soustavy.
Abstrakt EN: The device solves the accuracy of placing the identification label of exhaust system because of the machine reading. The precise position of the label is important for correct reading. The device must allow precise label positioning and shall not scratch the surface of exhaust system. In accordance to these requirements the POM-C Black material was chosen because it could be machined accurately and it is enough flexible so the inserted part would not be damaged.
Klíčová slova

Zpět

Patička