Přejít k obsahu


Krycí příložka proti znečištění závitu matice při svařování

Citace:
SKLENIČKA, J., HNÁTÍK, J., MATĚJKA, J., BÍCOVÁ, K. Krycí příložka proti znečištění závitu matice při svařování. 2013.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: A cover fishplate of a nut against thread contamination during welding
Rok vydání: 2013
Název zdroje: HOFMEISTER s.r.o.
Autoři: Ing. Josef Sklenička , Ing. Jan Hnátík Ph.D. , Ing. Jan Matějka , Ing. Kateřina Bícová
Abstrakt CZ: Funkční vzorek řeší problematiku ochrany ploch a tvarů proti nepříznivým vlivům při svařování. Příložka musí zajistit, že odpadní produkty při svařování v ochranné atmosféře, tzv. „odpadní kuličky“ se nedostanou do míst, kde mohou způsobit nefunkčnost výsledného výrobku. Tyto produkty se nalepují na zmíněné plochy a např. u závitů pak dochází až k zadření sestavovaných dílů. Proto je nutné tyto konstrukční prvky chránit. U funkčního vzorku je kladen důraz na odolnost proti ulpívání produktů svařování v ochranné atmosféře a rozměrovou přesnost, respektive vhodnou vůli mezi příložkou a chráněným dílem.
Abstrakt EN: The functional model solves the issue of preserve of surfaces and shapes against adverse influences during welding. The cover fishplate must keep the waste products of shielded welding of the places where they can cause malfunction of the resultant product. The welding waste products stick on the uncovered surfaces. For example the assembled parts could be seized in threads. So it is important to preserve these design elements. The functional model puts stress to resistance against welding products sticking and the dimensional accuracy (appropriate clearance between fishplate and covered part).
Klíčová slova

Zpět

Patička