Přejít k obsahu


Značící čep pro polohování pláště katalyzátory

Citace:
SKLENIČKA, J., HNÁTÍK, J., MATĚJKA, J., BÍCOVÁ, K. Značící čep pro polohování pláště katalyzátory. 2013.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: A marking pin for catalytic converter’s coat positioning
Rok vydání: 2013
Název zdroje: HOFMEISTER s.r.o.
Autoři: Ing. Josef Sklenička , Ing. Jan Hnátík Ph.D. , Ing. Jan Matějka , Ing. Kateřina Bícová
Abstrakt CZ: Funkční vzorek vychází ze stávajícího řešení. Podstatou je změna mechanických vlastností dílce a to tak aby byla navýšena jeho tvrdost a otěruvzdornost. Oproti původnímu materiálu byl použit materiál s vyšším obsahem karbidotvorných prvků, které zaručují zlepšení výše uvedených vlastností. Jako další sledovaný parametr byla jakost obrobeného povrchu, respektive jeho přenesení na plášť katalyzátoru.
Abstrakt EN: The functional model comes out from current solution. The base of it is the change of mechanical properties of the part for increasing its hardness and wear resistance. The material with higher amount of carbide-creating alloys that proof increase of previous properties. The next observed parameter is the quality of machined surface in point of fact its transfer to the coat of catalytic converter.
Klíčová slova

Zpět

Patička