Přejít k obsahu


Zakládací přípravek pro svařování

Citace:
SKLENIČKA, J., HNÁTÍK, J., MATĚJKA, J., BÍCOVÁ, K. Zakládací přípravek pro svařování. 2013.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: A loading device for welding
Rok vydání: 2013
Název zdroje: HOFMEISTER s.r.o.
Autoři: Ing. Josef Sklenička , Ing. Jan Hnátík Ph.D. , Ing. Jan Matějka , Ing. Kateřina Bícová
Abstrakt CZ: Funkční vzorek vychází konstrukčně z již známého dílce. Původní dílec slouží jako chránička při svařování v ochranné atmosféře před nanášením druhotných produktů svařování. Funkční vzorek slouží jako založení dříve složené podsestavy, a není na něj kladen nárok z pohledu ochrany před produkty svařování, ale naopak z pohledu přesného nepolohování pro další výrobní operaci. Proto byla provedena změna materiálu dílu a to včetně úpravy geometrických parametrů tak, aby odpovídaly potřebě přesného založení a nikoliv již ochrany při svařování.
Abstrakt EN: The functional model comes out from known part. The original part serves as cover against welding waste products during shielded welding. The functional model serves for loading pre-assembled part and it need not to be covered against welding waste products. But the pre-assembled part must be precisely positioned for next manufacturing operation. So the part was changed for precise positioning and not for covering during welding.
Klíčová slova

Zpět

Patička