Přejít k obsahu


Význam porodní asistentky v péči o ženy v těhotenství, při porodu a v šestinedělí

Citace:
Kašová, L., Lorenzová, E., Ratislavová, K., Janoušková, K., Ezrová, M., Konvalinová, I. Význam porodní asistentky v péči o ženy v těhotenství, při porodu a v šestinedělí. Plzeň, 01.09.2014 - 31.12.2014.
Druh: KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The importance of midwives in the care of women during pregnancy, childbirth and the puerperium
Rok vydání: 2014
Autoři: Mgr. Lucie Kašová , Mgr. Eva Lorenzová , Mgr. Kateřina Ratislavová , Mgr. Kristina Janoušková , Magdaléna Ezrová , Iva Konvalinová
Abstrakt CZ: Řešení projektu se člení do šesti na sebe navazujících bloků. Každému z nich bude věnována pětihodinová časová dotace, přičemž v každém z nich bude věnován zvláštní prostor rozboru kazuistik, které načerpali účastníci semináře během vlastní praxe. Struktura výuky bude následující: 1. Teoretické základy pro práci porodní asistentky (informace o způsobu práce soukromé porodní asistentky; problematika Nestátních zdravotnických zařízení, právní a věcné náležitosti) 2. Počátek těhotenství (I. a II. trimestr těhotenství; propojení důležitých zdravotních ukazatelů s holistickým obrazem ženy a jejich návaznost do dalšího těhotenství) 3. Závěrečná fáze těhotenství (III. trimestr; upozornění na důležité znaky v životě a zdraví ženy i dítěte, které mají vliv na porod a praktické informace jak s nimi pracovat a předcházet tak problémům při porodu) 4. Čtyři týdny před porodem a přípravná fáze porodu (primární péče se ženou před porodem, praktické informace pro předcházení komplikací u porodu) 5. Porod (podpora práce porodní asistentky u fyziologického porodu; rozeznání falešných patologií od patologií skutečných; propojování informací o průběhu těhotenství, psychice ženy a jejím rodinném prostředím tak, aby by byla porodní asistentka schopna odhadnout přibližný průběh porodu) 6. Rané šestinedělí (upozornění na nejčastější chyby v poporodní péči a praktické rady jak jim předcházet; sociální práce s rodinou) Nad rámec řádných výukových hodin budou mít účastníci kurzu možnost doprovodit komunitní porodní asistentku při její práci s těhotnými ženami a šestinedělkami v jejich domácím prostředí. Nezprostředkovaný kontakt s klientkami napomůže prohloubit soulad teoretických poznatků a praktických zkušeností.
Klíčová slova

Zpět

Patička