Přejít k obsahu


Archeologický výzkum tvrze Tichá v roce 2013

Citace:
HLOŽEK, J., PROCHÁZKA, M. Archeologický výzkum tvrze Tichá v roce 2013. Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v. i., 2013.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Archaeological Research of the Tichá Stronghold
Rok vydání: 2013
Název zdroje: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v. i.
Autoři: PhDr. Josef Hložek Ph.D. , Mgr. Milan Procházka
Abstrakt CZ: Předstihový archeologický výzkum původně rozsáhlé a výstavné tvrze na k. ú. Tichá okr. Český Krumlov přinesl zásadní poznatky o stavební podobě a vybavení nejstarší části tohoto šlechtického pevněného sídla, které v mladším období své existence sehrávalo nezastupitelnou úlohu v rámci rozsáhlého rožmberského dominia a umožnil další zpřesnění dosavadních představ o utváření historického nadloží na této lokalitě. V rámci archeologického výzkumu byly odkryty interiér suterénu nejstarší palácové stavby tvrze, přiložené k obvodové hradbě v nejlépe chráněné částí staveniště tvrze. Jednalo se o obdélnou kamennou stavbu o zastavěné ploše cca 95m². Suterén, vybavený dvěma odkládacími nikami byl osvětlován minimálně jedním dochovaným okénkem. Pod základovou spárou zdiva byly odkryty pozůstatky prvotní úpravy zvoleného staveniště tvrze žďářením v podobě slabé kompaktní vrstvy uhlíků, nasedající na zvětralý povrch skalního podloží lokality. Již na konci 13. století byla stavba vytápěna kachlovými kamny. V rámci rozsáhlé rožmberské přestavby tvrze došlo k předělení sklepa. Jedna část byla zasypána a její prostor se stal součástí komunikační plochy opevněného areálu. Druhá část se pak stala součástí sklepa nové palácové stavby. Vstup do tvrze byl zajištěn v celém půdorysu odkrytým čtverhranným, patrně věžovitým stavením, vysunutým před líc obvodové hradby do prostoru čelního příkopu, před jehož vnější hranou bylo původně navršeno mohutné valové těleso. Naprostá většina nadzemního zdiva objektu zcela zanikla již v období novověku. Výplň branského stavení byla tvořena převážně odpadem z období pozdního novověku, kdy byl areál tvrze utilitárně využíván. V rámci výzkumu byl odkryt celý průběh mohutné obvodové hradby tvrze. Veškeré odkryté zděné konstrukce byly staticky zajištěny a v současné době probíhá příprava jejich památkové prezentace. Archeologický výzkum byl realizován ve spolupráci s Archeologickým ústavem AV ČR, Praha, v.v.i.
Abstrakt EN: Preliminary archaeological research of originally vast and noble stronghold called Tichá near Český Krumlov has provided us with crucial information about constructional appearance and equipment of the oldest part of this fortified seat of aristocracy. This site played a very important role in terms of the entire Rožmberk dominion in the younger phase of its existence.
Klíčová slova

Zpět

Patička