Přejít k obsahu


Archeologický výzkum v areálu městského hřbitova ve Stříbře

Citace:
HLOŽEK, J., PROCHÁZKA, M. Archeologický výzkum v areálu městského hřbitova ve Stříbře. IPSK Tachov, 2013.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Archaeological research at the are of the cemetery in Stříbro
Rok vydání: 2013
Název zdroje: IPSK Tachov
Autoři: PhDr. Josef Hložek Ph.D. , Mgr. Milan Procházka
Abstrakt CZ: Cílem archeologického výzkumu byla záchrana a dokumentace archeologických památek ohrožených stavební či jinou činností. Záchranný archeologický výzkum byl vyvolán úpravami v areálu městského hřbitova a pokračujícími úpravami hrobky rodiny Seifert na ekumenickou kapli. V rámci archeologických prací byla věnována pozornost zejména interiéru hrobky s uloženými rakvemi rodiny Seifert, které byly v průběhu druhé poloviny 20. století záměrně poškozeny a vykradeny. Jednotlivé rakve s ostatky byly vyzvednuty a zdokumentovány a to jak z hlediska uměleckohistorického, tak z hlediska mladších zásahů. Po provedení dokumentace byly rakve pietně uloženy zpět do suterénu hrobky na nově vyrobené dřevěné rošty tak, aby nedocházelo k jejich dalšímu poškozování. V současnosti je připravován projekt konzervace cenných kovových rakví narušených nelegálními zásahy i v důsledku pokročilé koroze. Ostatní zásahy v prostoru hřbitova byly řešeny archeologickým výzkumem formou dohledu.
Abstrakt EN: The aim of the research was the documentation and preservation of the archaeological relics endagered with the build activity in terms of the revitalisation at the area of the town cemetery in Stříbro.
Klíčová slova

Zpět

Patička