Přejít k obsahu


Archeologický dohled na stavbě Cyklostezka Skelná – Prášily

Citace:
PROCHÁZKA, M. Archeologický dohled na stavbě Cyklostezka Skelná – Prášily. Silnice Klatovy a.s., 2013.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Archaeological supervision at the cykle track Sklená-Vysoká Lávka.
Rok vydání: 2013
Název zdroje: Silnice Klatovy a.s.
Autoři: Mgr. Milan Procházka
Abstrakt CZ: Cílem archeologického výzkumu byla záchrana a dokumentace archeologických památek ohrožených stavební či jinou činností. Záchranný archeologický výzkum byl vyvolán výstavbou cyklostezky Skelná – Prášily. Cyklostezka vedla v trase lesní hospodářské, v nedávné době upravované komunikace. V rámci zemních prací nedošlo k narušení žádných archeologických situací. Veškeré zásahy pod úroveň terénu se dotkly pouze recentního nadloží a z archeologického hlediska sterilního geologického podloží. Stavební akce byla řešena archeologickým výzkumem formou dohledu.
Abstrakt EN: The aim of the research was the documentation and preservation of the archaeological relics endagered with the build activity at the area of the cykle track Skelná-Vysoká Lávka. The research of th supervision was realised in the form of the supervision.
Klíčová slova

Zpět

Patička