Přejít k obsahu


Archeologický dohled na stavbě „Klatovy – Luby – chodník při silnici I/27

Citace:
PROCHÁZKA, M. Archeologický dohled na stavbě „Klatovy – Luby – chodník při silnici I/27. Silnice Klatovy a.s., 2013.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Archaeological supervision at the area "Klatovy -Luby-chodník při silnici I/27".
Rok vydání: 2013
Název zdroje: Silnice Klatovy a.s.
Autoři: Mgr. Milan Procházka
Abstrakt CZ: Cílem archeologického výzkumu byla záchrana a dokumentace archeologických památek ohrožených stavební či jinou činností. Záchranný archeologický výzkum byl vyvolán výstavbou komunikace kopírující současný silniční tah od obce k nádraží. V rámci zemních prací nedošlo k narušení žádných archeologických situací. Veškeré zásahy pod úroveň terénu se dotkly pouze recentního nadloží a z archeologického hlediska sterilního geologického podloží. Stavební akce byla řešena archeologickým výzkumem formou dohledu.
Abstrakt EN: The aim of the research was the documentation and preservation of the archaeological relics endangered with the build activity near the city road to the railway station. The archaeological research was realised in the form of the supervision.
Klíčová slova

Zpět

Patička