Přejít k obsahu


Archeologický dohled na stavbě "Rekonstrukce vodovodu ul. Pivovarská v Rokycanech"

Citace:
PROCHÁZKA, M. Archeologický dohled na stavbě "Rekonstrukce vodovodu ul. Pivovarská v Rokycanech". Město Rokycany, 2013.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Archaeological supervision at the street Pivovarská in Rokycany
Rok vydání: 2013
Název zdroje: Město Rokycany
Autoři: Mgr. Milan Procházka
Abstrakt CZ: Cílem archeologického výzkumu byla záchrana a dokumentace archeologických památek ohrožených stavební či jinou činností. Záchranný archeologický výzkum byl vyvolán rekonstrukcí vodovodního řadu a revitalizací povrchu komunikace v ulici Pivovarská v Rokycanech. Nový vodovodní řad byl pokládán v trase starších inženýrských sítí. Odkryté vrstvy, představující zejména lůžko stávající komunikace byly hodnoceny pouze jako subrecentní. V rámci zemních prací nedošlo k narušení žádných archeologických situací. Stavební akce byla řešena archeologickým výzkumem formou dohledu.
Abstrakt EN: The aim of the research was the documentation and preservation of the archaeological relics endangered with the build activity at the street Pivovarská in Rokycany. The research was realised in the form of the supervision.
Klíčová slova

Zpět

Patička