Přejít k obsahu


Kostrový hrob z mladší doby římské ze Ctiněvsi, okr. Litoměřice

Citace:
TREFNÝ, M., KRIŠTUF, P., PRŮCHOVÁ, E., CHROUSTOVSKÝ, L. Kostrový hrob z mladší doby římské ze Ctiněvsi, okr. Litoměřice. In Archeologické výzkumy s severozápadních Čechách v letech 2009-2010. Most: Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, 2012. s. 71-84. ISBN: 978-80-86531-11-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2012
Místo konání: Most
Název zdroje: Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech
Autoři: Mgr. Martin Trefný Ph.D. , PhDr. Petr Krištuf Ph.D. , Mgr. Erika Průchová , Mgr. Luboš Chroustovský Ph.D.
Abstrakt CZ: Příspěvek přináší vyhodnocení nálezu kostrového hrobu z mladší doby římské ve Ctiněvsi, okr. Litoměřice, který byl učiněn během výzkumu polohy poblíž kostela sv. Matouše v centru obce. Výzkum proběhl v rámci grantového projektu Archeologie krajiny Podřipska v roce 2009. Uvedená poloha je jednou z nejdéle známých lokalit v české archeologii, na niž zaměřil v polovině 19. století svou pozornost již P. Václav Krolmus. Nález popisovaného kostrového hrobu je prvním dokladem skutečnosti, že kromě řady antropogenních aktivit v několika pravěkých obdobích byla tato poloha využívána k pohřebním účelům také během doby římské.
Klíčová slova

Zpět

Patička