Přejít k obsahu


Angloamerické drama na plzeňských scénách

Citace:
MIŠTEROVÁ, I. Angloamerické drama na plzeňských scénách. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2013, 340 s. ISBN: 978-80-261-0193-2
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Anglo-American Drama on Pilsen's Theatre Stages
Rok vydání: 2013
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: PhDr. Ivona Mišterová Ph.D.
Abstrakt CZ: Publikace předkládá průřez angloamerickým činoherním repertoárem na scénách plzeňských divadel od konce devatenáctého století po první dekádu století jednadvacátého. Celkové kontextualizaci napomáhá ukotvení jednotlivých divadelních období do konkrétní společensko-politické reality a vhled do stratifikace programové tvorby s důrazem na míru zastoupení angloamerického repertoáru a stručná charakteristika divadelního souboru. Monografie se opírá o rozsáhlý pramenný materiál, zejména dobový periodický tisk, divadelní periodika, divadelní almanachy, žurnály a divadelní plakáty. Je koncipována do třinácti kapitol, jež uzavírají stručná resumé, která v retrospektivě rekapitulují jednotící tematickou linii a případnou odezvu dobových událostí v daných scénických interpretacích.
Abstrakt EN: The long and rich tradition of the Pilsen theatre, dating back to the eighteenth century, is well known and well documented. It has enriched the Czech theatre tradition for almost two hundred years. But what of its lesser-known Anglo-American repertoire and its correlation to socio-political events? What special role (if any) did Anglo-American productions play? These questions (followed by many others) were brought up at the initial stage of the project planning. Of particular concern was the impact of the significant 20th century social and political events on Anglo-American productions performed in Pilsen theatres during the past 150 years. Reaserch was based on a survey of archival material (period theatre reviews, theatre journals, posters, almanacs, and periodicals). The monograph is divided into thirteen chapters. Each chapter describes important background information, including the socio-political context as well as particular stage productions.
Klíčová slova

Zpět

Patička