Přejít k obsahu


Návrh stendu pro hromadné únavové zkoušky styčníku profilů karosérií trolejbusů a tramvají.

Citace:
KEPKA, M., BARTOŇ, L. Návrh stendu pro hromadné únavové zkoušky styčníku profilů karosérií trolejbusů a tramvají.. Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o., 2013.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Stend proposal of the multiple fatigue tests of the joint body profile trolleybuses and trams.
Rok vydání: 2013
Název zdroje: Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.
Autoři: Doc. Ing. Miloslav Kepka CSc. , Ing. Lukáš Bartoň Ph.D.
Abstrakt CZ: Návrh stendu pro hromadné únavové zkoušky až šesti styčníků profilů karosérií trolejbusů a tramvají v jednom měření. Návrh zařízení, na němž lze měřit až šest svařovaných nosníků najednou. Chyba v zatěžování mezi jednotlivými vzorky je menší než 1 %. Lze upevnit jekly o šířce 40 mm a 60 mm a výšce 40 mm, 60 mm, 100 mm a 120 mm. Vznik trhliny na jednom vzorku nemá vliv na zatěžování ostatních vzorků.
Abstrakt EN: Stend proposal of the multiple fatigue tests up to six joints body profile trolleybuses and trams in one measurement. Design of equipment on which to measure up to six welded beams at once. Error loading between samples is less than 1%. Can be mounted on the hollow 40 mm wide and 60 mm and a height of 40 mm, 60 mm, 100 mm and 120 mm. The emergence of crack on one sample does not affect the loading of the other samples.
Klíčová slova

Zpět

Patička