Přejít k obsahu


Portia Coughlan: Contemporary "Antique" Tragedy

Citace:
MIŠTEROVÁ, I. Portia Coughlan: Contemporary "Antique" Tragedy. In Silesian Studies in English 2012. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2013. s. 211-225. ISBN: 978-80-7248-887-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Portia Coughlan: Contemporary "Antique" Tragedy
Rok vydání: 2013
Místo konání: Opava
Název zdroje: Slezská univerzita v Opavě
Autoři: PhDr. Ivona Mišterová Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek se zabývá nastudováním tragédie irské autorky Mariny Carrové "Porcie Coughlanová", které na scéně plzeňského Divadla J. K. Tyla uvedl Martin Vokoun. Zaměřuje se především na dysfunkci rodinné makrostruktury a současně na nefunkčnost mikrostruktury Porciina vnitřního světa. Je zakončen paralelou mezi hrou a scénickým nastudováním z hlediska mnohavrsvých charakterů, narušení lineárního času a nevyhnutelnosti Porciiny smrti.
Abstrakt EN: This article explores the production of a tragedy Portia Coughlan (1996) by Marina Carr as it was performed at the J. K. Tyl Theatre in Pilsen under the direction of Martin Vokoun. Furthermore, it examines the dysfunctions of the family macrostructure and microstructure of Portia’ inner world. It concludes by drawing a parallel between production and play in terms of its multilayered characters, disruption of linear time, and the inevitability of Portia’s death.
Klíčová slova

Zpět

Patička