Přejít k obsahu


Pythagoruv odkaz v geometrickém modelování

Citace:
BASTL, B., JEŽEK, F., LÁVIČKA, M. Pythagoruv odkaz v geometrickém modelování. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie, 2014, roč. 59, č. 1, s. 6-16. ISSN: 0032-2423
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Pythagoras' legacy in geometric modelling
Rok vydání: 2014
Název zdroje: Jednota českých matematiků a fyziků
Autoři: Doc. Ing. Bohumír Bastl Ph.D. , Doc. RNDr. František Ježek CSc. , Doc. RNDr. Miroslav Lávička Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Matematika přináší v mnoha ohledech zajímavé vazby a souvislosti s jinými vědními oblastmi. Jedná se jak o oblast aplikací, tak i motivací a inspirací. V tomto článku poukážeme na vztah základních poznatků geometrie, konkrétně Pythagorovy věty, k mo\-derním výsledkům geometrického modelování, které je základem mnoha oblastí informatiky, kybernetiky a konstrukčních metod. Tímto článkem chceme přispět i k tomu, aby se do škol dostala tolik potřebná motivace ke studiu základních poznatků matematiky a~aby bylo možné ve větší míře přesvědčivě poukazovat na aplikační hodnotu učiva. Odborná činnost v mo\-derní oblasti geometrického modelování znamená mnohdy návrat ke kořenům poznání v~geometrii, což je snad dobrá zpráva pro učitele, kteří se neradi smiřují s odklonem matematiky od geometrického vidění problémů.
Abstrakt EN: Mathematics brings in many respects, interesting links and connections with other fields. We mention not only the application area but also formulating motivations and inspirations. In this article we will focus on the relationship between fundamental knowledge of geometry, namely the Pythagorean theorem, to the recent results of geometric modeling, which is frequently applied in many other research areas as e.g. computer science, engineering, construction methods. Our goal is to help teachers to find motivations (originated in technical practice) for studying mathematics and geometry.
Klíčová slova

Zpět

Patička