Přejít k obsahu


Modelování kmitání turbodmychadel

Citace:
ZEMAN, V., HLAVÁČ, Z., RENDLOVÁ, Z. Modelování kmitání turbodmychadel. ŠKODA AUTO a.s., 2013.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Modeling of turbocharger vibration
Rok vydání: 2013
Název zdroje: ŠKODA AUTO a.s.
Autoři: Prof. Ing. Vladimír Zeman DrSc. , Doc. RNDr. Zdeněk Hlaváč CSc. , Ing. Zdeňka Rendlová ,
Abstrakt CZ: Tato výzkumná zpráva přibližžuje metodiku matematického modelování turbodmychadel a výpočtový software vytvořený v systému MATLAB, který umožňuje analyzovat vliv konstrukčních parametrů na modální vlastnosti linearizovaného modelu, jeho stabilitu, kritické otáčky a amplitudové charakteristiky uzlů v důsledku buzení rotoru turbodmychadla nevyvើeností. Testovací výpočty byly provedeny na turbodmychadle firmy KKK uložženém na ložiskách s plovoucími pouzdry respektujících nelineární charakteristiky olejových filmů.
Abstrakt EN: This report brings the methodology of mathematical modeling of turbochargers and computational software created in MATLAB which allows to analyze the influence of design parameters on modal properties of linearized model of turbocharger, critical speed and amplitude characteristics of nodes due to the excitation of turbocharger rotor imbalances. Validation was performed on the turbocharger produced by KKK company supported by floating ring bearings respecting the non-linear oil film characteristics.
Klíčová slova

Zpět

Patička