Přejít k obsahu


Výpočtová optimalizace kruhových lisů s dvourychlostním zdvihem

Citace:
HYNEK, M., VOTÁPEK, P. Výpočtová optimalizace kruhových lisů s dvourychlostním zdvihem. HEJPLIK s.r.o., 2013.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Numerical optimization of circular presses with two-speed stroke
Rok vydání: 2013
Název zdroje: HEJPLIK s.r.o.
Autoři: Doc. Ing. Martin Hynek Ph.D. , Ing. Petr Votápek Ph.D.
Abstrakt CZ: Výpočtová optimalizace kruhových lisů s dvourychlostním zdvihem zahrnuje návrhové a výpočtové práce. - pevnostní a napěťové analýzy všech hlavních komponent hydraulických kruhových lisů - tvarová a hmotnostní optimalizace hlavních komponent podle možných způsobů výroby (1. obrábění z polotovarů, 2. odlití a obrobení, 3. odlití, předobrobení, zušlechtění, finální obrobení) - kompletní simulace pracovního zdvihu modelu celé sestavy lisu s cílem stanovit rozsah výstupních parametrů lisovaných armatur popisujících kvalitu lisování (tj. konicita, ovalita) - stanovení výkonových ztrát v důsledku tření mezi pohyblivými komponentami lisu
Abstrakt EN: Numerical optimization of circular presses with two-speed stroke includes design and computational work. - Stress and strain analysis of the major components of hydraulic circular presses - shape and weight optimization of main components with possible modes of production (1st machining of semi-finished products, 2nd casting and machining, 3rd casting, Pre-Machined, processing, final machining) - complete simulation work stroke the entire assembly model of the press in order to determine the extent of the output parameters describing the quality of molded fittings (ie, conicity, roundness) - Determination of power losses due to friction between the moving components of the press
Klíčová slova

Zpět

Patička