Přejít k obsahu


Význam adherence k léčbě v souvislosti s kvalitou života HIV pozitivních pacientů

Citace:
FREI, J. Význam adherence k léčbě v souvislosti s kvalitou života HIV pozitivních pacientů. Florence, 2013, roč. 9, č. 10, s. 26-30. ISSN: 1801-464X
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Significance of Adherence in Treatment in Connection with Quality of Life of HIV Positive Patients
Rok vydání: 2013
Autoři: PhDr. Mgr. Jiří Frei
Abstrakt CZ: Cílem tohoto článku je všem čtenářům poskytnout informace o problematice HIV/AIDS a zdůraznit nutnost adherence léčby a ošetřovatelské péče. Hlavním cílem výzkumného šetření je zhodnotit vliv adherence léčby u HIV pozitivních pacientů na kvalitu jejich života a to nejenom z pohledu ošetřovatelství. Mnohé výzkumy posledních let prokázaly, že vysoká adherence léčby a ošetřovatelské péče má jednoznačně pozitivní vliv na celý léčebně ošetřovatelský proces a celkovou kvalitu života HIV pozitivních osob. Jsou zde zmíněny jednotlivé aspekty a dopady léčby, její přínosy i negativa. Potřebná data byla získána ve spolupráci s Infekční klinikou FN Plzeň a tamním AIDS centrem.
Abstrakt EN: The aim of this paper is to give readers all the information about HIV / AIDS and emphasize the need for adherence to treatment and nursing care. The main objective of the research is focused on evaluation of the effect of treatment adherence in HIV positive patients on their quality of life not only from the perspective of nursing. There are various aspects and effects of treatment, benefits and disadvantages as well. Many studies in recent years have shown that high adherence to treatment and nursing care has a clearly positive impact on the hospital nursing process and the overall quality of life of HIV positive people.The essential data were obtained in cooperation with the Clinic of Infectious Diseases University Hospital Pilsen, and the local AIDS center.
Klíčová slova

Zpět

Patička