Přejít k obsahu


Význam adherencie liečby a Ošetrovetel´skej starostlivosti s diagnózou HIV/AIDS

Citace:
FREI, J. Význam adherencie liečby a Ošetrovetel´skej starostlivosti s diagnózou HIV/AIDS. Revue medicíny v praxi, 2013, roč. 11, č. 5, s. 33-34. ISSN: 1336-202X
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: sla
Anglický název: The importance of adherence to treatment and nursing care for patients diagnosed with HIV/AIDS
Rok vydání: 2013
Autoři: PhDr. Mgr. Jiří Frei
Abstrakt CZ: Cílem příspěvku je poskytnout informace o problematice HIV/AIDS s důrazem na potřebu adherence léčby a ošetřovatelské péče.Výsledky mnohých výzkumů v posledním období dokazují, že vysoká adherence léčby a ošetřovatelské péče má jednoznačně pozitivní vliv na léčebně-ošetřovatelský proces, stejně jako na kvalitu života HIV pozitivních osob.
Abstrakt EN: The aim of this paper is to give readers all the information about HIV / AIDS and emphasize the need for adherence to treatment and nursing care. Many studies in recent years have shown that high adherence to treatment and nursing care has a clearly positive impact on the hospital nursing process and the overall quality of life of HIV positive people.
Klíčová slova

Zpět

Patička