Přejít k obsahu


Scheduling of MTO production: FIFO, Priority and Group Scheduling Policy Comparison

Citace:
BEHÚN, M., KLEINOVÁ, J., KAMARYT, T. Scheduling of MTO production: FIFO, Priority and Group Scheduling Policy Comparison. In International Business Information Management Assosiation (IBIMA). Roma: International Business Information Management Association, 2013. s. 1081-1089. ISBN: 978-0-9860419-1-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Scheduling of MTO production: FIFO, Priority and Group Scheduling Policy Comparison
Rok vydání: 2013
Místo konání: Roma
Název zdroje: International Business Information Management Association
Autoři: Ing. Martin Behún , Doc. Ing. Jana Kleinová CSc. , Ing. Tomáš Kamaryt
Abstrakt CZ: Článek je zaměřený na na MTO a ETO produkci, které jsou často považovány jako nejvíce komplikované na plánování a řízení, kdy jen nutné čelit vysoké variabilitě a problémům s dlouhými průběžnými časy, nástavnými časy a nutnosti splnit deadliny. Autoři článku vidí východisko ve skupinovém plánování. Pomocí počítačové simulace byly identifikovány a porovnány 3 strategie. FIFO, prioritní plánování a skupinové plánování. Hodnoty zjištěné pomocí simulačních běhů byly porovnány na základě jejich průměrných průběžných časů a možnosti splnit milníky. Výsledek této studie potvrzuje výhody vycházející z přeuspořádání úloh čekajících ve frontě podle jejich technologické podobnosti v případě regulované výrobní dávky.
Abstrakt EN: This paper is focused on MTO and ETO production as they are usually considered as the most complicated to schedule and control, facing a lot of variability, and problems with long lead times, long setup times, and deadline achievement. According to researches a group scheduling policy was mentioned as possible way to solve some of these problems. Using computer simulation three possible strategies tocontrol the jobs waiting in front of the workstation to be processed are compared in this paper - FIFO, priority according to production delay and group scheduling policy. Values obtained from the simulation runs are compared in the term of average lead times and deadline achievement. Results of this study confirm the benefits coming from re-grouping of the waiting obs according to their technological similarity in the case that merged batch size is under control.
Klíčová slova

Zpět

Patička