Přejít k obsahu


OptiLab - multiobjective optimization toolbox

Citace:
KARBAN, P., KŮS, P., MACH, F. OptiLab - multiobjective optimization toolbox. 2013.
Druh: SOFTWARE
Jazyk publikace: eng
Anglický název: OptiLab - multiobjective optimization toolbox
Rok vydání: 2013
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Doc. Ing. Pavel Karban Ph.D. , RNDr. Pavel Kůs Ph.D. , Ing. František Mach
Abstrakt CZ: Použití některé z optimalizačních metod společně s numerickým řešením elektromagnetického pole je v současné době nedílnou součástí návrhu komplexních elektrotechnických zařízení. Aplikace OptiLab implementuje celou řadu deterministických a stochastických optimalizačních metod, které lze využít při jednoparametrické i víceparametrické optimalizaci parametrů navrhovaného zařízení.
Abstrakt EN: The use of optimization methods together with a solution of electromagnetic field is a progressive technology used as a tool for complex devices design. The OptiLab application implements wide range of deterministic and stochastic optimization methods, which can be used for both single and multi objective optimization of design parameters.
Klíčová slova

Zpět

Patička