Přejít k obsahu


Byl hrabě Špork skutečně kacířem?

Citace:
HRDINA, A. Byl hrabě Špork skutečně kacířem?. Časopis Společnosti přátel starožitností, 2013, roč. 121, č. 2, s. 112-124. ISSN: 1803-1382
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Was Count Sporck really a heretic?
Rok vydání: 2013
Autoři: Prof. JUDr. Antonín Hrdina DrSc.
Abstrakt CZ: Článek se zabývá problematickými obviněními z kacířství namířenými proti působení hraběte Františka Antonína Šporka (1662-1738). Vzhledem k tomu, že zemský soud nevynesl verdikt, snaží se článek vyřešit otázku, zda rozhodnutí bylo správné, a zda Špork byl skutečně kacíř.
Abstrakt EN: This article deals with the problematic charges of heresy leveled agains Count Franz Anton Sporck (1662-1738). Considering that the highest regional court did not pass a verdict, the article attempts to resolve the question of whether the judgment was correct, and whether Sporck was really a heretic.
Klíčová slova

Zpět

Patička