Přejít k obsahu


Porous media flow module for universal program Agros2D

Citace:
KARBAN, P., KŮS, P. Porous media flow module for universal program Agros2D. 2013.
Druh: SOFTWARE
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Porous media flow module for universal program Agros2D
Rok vydání: 2013
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Doc. Ing. Pavel Karban Ph.D. , RNDr. Pavel Kůs Ph.D.
Abstrakt CZ: Simulace proudění podzemních vod je náročný obor, který se v poslední době rychle rozvíjí v souvislosti s potřebami minimalizace ekologické zátěže způsobené šířením chemických látek, plánováním stavby jaderných úložišť, atp. Z matematického hlediska jde o velmi obtížně řešitelnou silně nelineární rovnici. Modul implementuje tuto rovnici a základní nástroje jejího řešení.
Abstrakt EN: Simulation of flow in porous media is a very difficult research are, which has been developing recently. The applications include minimization of impact of chemical pollution, planning of nuclear waste repositories, etc. It is a very challenging problem from the mathematical point of view, since the governing Richards equation exhibits a very strong nonlinearity. The module implements the equation and basic tools for its solution.
Klíčová slova

Zpět

Patička