Přejít k obsahu


Agros2D - generator

Citace:
KARBAN, P., KŮS, P., PÁNEK, D. Agros2D - generator. 2013.
Druh: SOFTWARE
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Agros2D - generator
Rok vydání: 2013
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Doc. Ing. Pavel Karban Ph.D. , RNDr. Pavel Kůs Ph.D. , Ing. David Pánek Ph.D.
Abstrakt CZ: Program Agros2D – generátor umožňuje pro libovolné fyzikální pole, popsané speciálním souborem XML, vygenerovat zdrojové kódy v jazyce C++. Vygenerovaný kód je možné přeložit a dynamicky linkovat k programu Agros2D. Program umožňuje jednoduchým způsobem rozšířit Agros2D o nové fyzikální pole.
Abstrakt EN: The program Agros2D - generator allows generating of source C++ files for any physical fields, which are described using a special XML file. Generated code can be compiled and dynamically link to the program Agros2D so it is possible to extend Agros2D to any new physical field.
Klíčová slova

Zpět

Patička