Přejít k obsahu


Bluffing, Deception, and Self-Deception as Key Elements in Marber’s Dealer’s Choice

Citace:
MIŠTEROVÁ, I. Bluffing, Deception, and Self-Deception as Key Elements in Marber’s Dealer’s Choice. American and British Studies Annual, 2013, roč. 6, č. podzim 2013, s. 100-108. ISSN: 1803-6058
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Bluffing, Deception, and Self-Deception as Key Elements in Marber’s Dealer’s Choice
Rok vydání: 2013
Autoři: PhDr. Ivona Mišterová Ph.D.
Abstrakt CZ: Cílem článku je analyzovat inscenaci Marberovy hry "Dealer's Choice" (Kdo rozdává, rozhodne), která byla v nastudování Divadla Dejvice uvededena v rámci Mezinárodního divadelního festivalu v Plzni v roce 2011. Hra se zabývá paralelou mezi pokerem a životem z hlediska očekávání, zkušenosti a paměti, jež jsou zasazeny do konkrétního prostoru a promítnuty do konkrétních osob a událostí. Článek se rovněž zabývá různými druhy identity, jež vyrůstají ze společenského prostoru prostřednictvím vzájemných vztahů mezi protagonisty a společenskými vzory. Pozornost je soustředěna na osobnosti jednotlivých protagonistů, jejich motivaci ke hře a jejich vztahy, které jsou rozvíjeny a současně destruovány pokerem, respektive závislostí na pokeru.
Abstrakt EN: In the chapter on new comic voices in modern British drama, Christopher Innes noted that Patrick Marber’s play Dealer’s Choice (1995) “follows Mamet’s American Buffalo or Glen Garry Glen Ross in focusing on an all-male society where dealings, whether in business or cards, become a vicious test of manhood.” In Dealer’s Choice, the border between reality and game is blurred; poker dominates the lives and everyday discourse of Marber’s protagonists. Perhaps not accidentally, the play begins and ends with the toss of a coin. Despite the presence of comic elements, the play conveys a pessimistic view of society, dominated by self-deception and fraudulent schemes. This article aims to examine the production of Patrick Marber’s Dealer’s Choice by the Dejvice Theatre at the International Festival Theatre in Pilsen in 2011. The play explores a parallel between life and poker in terms of expectation, experience, and memory embedded in a given space and projected onto people and events. It is argued in this article that a particular social space gives rise to various types of identity through interrelationships and social patterns. Moreover, this paper focuses on the personalities of particular protagonists, their motivation to play, and how their relationships are developed and destroyed by poker, or rather, by their poker addiction.
Klíčová slova

Zpět

Patička