Přejít k obsahu


Štíhlý layout, Řízení hmotných toků ve výrobě

Citace:
ŠIMON, M., MILLER, A. Štíhlý layout, Řízení hmotných toků ve výrobě. IT Systems, 2014, roč. 15, č. 1-2, s. 16-18. ISSN: 1802-002X
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Lean layout, The control of material flow in production
Rok vydání: 2014
Autoři: Doc. Ing. Michal Šimon Ph.D. , Ing. Antonín Miller
Abstrakt CZ: Článek je zaměřen na problematiku štíhlé výroby a to konkrétně na oblast štíhlého layout, která je také označována, jako řízení hmotných toků ve výrobě nebo racionalizace prostorového uspořádání. V článku jsou popsány postupy tvorby štíhlého layoutu a jeho cíle a přínosy. Na přínosy štíhlého layoutu je poukázáno pomocí 3 případových studií.
Abstrakt EN: This article focuses on the issue of lean manufacturing, specifically in the area of ​​lean layout, which is also referred to as the control of material flow in production or rationalization of layout. The article describes the procedures of lean layout and its aims and benefits. The benefits of a lean layout is highlighted using three case studies.
Klíčová slova

Zpět

Patička