Přejít k obsahu


Frauendienst Ulricha von Liechtenstein jako nejstarší zmínka o Českém Krumlovu?

Citace:
GERSDORFOVÁ, Z. Frauendienst Ulricha von Liechtenstein jako nejstarší zmínka o Českém Krumlovu?. Jihočeský sborník historický, 2013, roč. 82, č. Neuveden, s. 267-280. ISSN: 0323-004X
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Frauendienst from Ulrich of Liechtenstein as the oldest note of Český Krumlov?
Rok vydání: 2013
Autoři: PhDr. Zlata Gersdorfová
Abstrakt CZ: V roce 2013 uplynulo přesně 760 let od první písemné zmínky o místě zvaném jako Český Krumlov. Toto místo je však zmiňováno i v jiném, než právním dokumentu, a to básni Frauendienst od Ulricha von Liechtenstein, která je datována do počátku 40. let 13. století. Studie se zabývá analýzou básně v souvislosti se zmínkou o "Krumlovu v zemi České", rozebírá její možnou dataci, a to na základě písemných i archeologických pramenů, které ukázaly, že již v té době byl Český Krumlov prosperujícím místem na obchodní stezce, oč se ve velké míře zasloužili páni z Krumlova.
Abstrakt EN: In 2013, precisely 760 years elapsed from the first documentary reference to the place know today as Český Krumlov. In this connection, the topic of Krumlov in Bohemia appears in a poem of the Austrian minnesänger Ulrich von Liechtenstein, "Die Frauendienst" is bought to light again; the poem is dated to the early 1240 ´s. The study deals with new possibilities of analyzing the poem, taking into consideration the constitution of Český Krumlov, which, as archaeological document may show, was already a prospering point on the trade route, the blossom of which is much to the credit of the Lords of Krumlov.
Klíčová slova

Zpět

Patička