Přejít k obsahu


Problematika počítačových simulací dynamiky regulačních orgánů jaderných reaktorů

Citace:
BULÍN, R. Problematika počítačových simulací dynamiky regulačních orgánů jaderných reaktorů. Bezpečnost jaderné energie, 2014, roč. 22, č. 1-2, s. 34-38. ISSN: 1210-7085
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Computer simulations of the dynamics of nuclear reactor control elements
Rok vydání: 2014
Název zdroje: Státní úřad pro jadernou bezpečnost; Úrad jadrového dozoru SR Bratislava
Autoři: Ing. Radek Bulín
Abstrakt CZ: Tento příspěvek se zabývá matematickým modelováním a dynamickou analýzou regulačních orgánů široce využívaných tlakovodních jaderných reaktorů typu VVER 440 a VVER 1000. Tyto regulační orgány mají různou konstrukci, ale základním principem je pohonem řízené zasouvání regulačních tyčí složených z materiálů pohlcujících neutrony, které se pohybují ve vodě uvnitř vodicích trubek. Cílem matematického modelu je simulovat pád regulačního orgánu do aktivní zóny reaktoru, který má zastavit štěpnou řetězovou reakci. Představen je zjednodušený model regulačního orgánu reaktoru typu VVER 440/V213, který slouží k základním dynamickým analýzám. Dále jsou ukázány výsledky simulací pádu komplexnějšího modelu regulačního orgánu vytvořeného v programu MSC.ADAMS. Pro vytvoření matematického modelu absorpčního proutku reaktoru VVER 1000 je použita moderní absolute nodal coordinate formulation metoda.
Abstrakt EN: The numerical simulations are aimed at modelling the emergency states when a control assembly is dropped in order to stop the chain reaction in the reactor core. A simple rigid body model of the VVER 440/V213 control assembly intended for basic dynamic analyses is introduced. A complex multibody model set up in MSC. ADAMS software is also shown. The absolute nodal coordinate formulation method is used to create a model of the VVER 1000 control rod.
Klíčová slova

Zpět

Patička