Přejít k obsahu


Mapa dělnické kolonie Karlov (Plzeň) v letech 1930 a 1950: Komparace sociodemografických ukazatelů

Citace:
DVOŘÁKOVÁ, I., HEJNAL, O., LUPTÁK BURZOVÁ, P., RŮŽIČKA, M., TOUŠEK, L. Mapa dělnické kolonie Karlov (Plzeň) v letech 1930 a 1950: Komparace sociodemografických ukazatelů. 2014.
Druh: MAPA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Map of the workers' colony Karlov (Plzeň) between 1930 and 1950: A Comparison of socio-demographic indicators
Rok vydání: 2014
Autoři: Bc. Ilona Dvořáková , Mgr. Ondřej Hejnal , Mgr. Petra Lupták Burzová Ph.D. , PhDr. Michal Růžička Ph.D. , Mgr. Ladislav Toušek Ph.D.
Abstrakt CZ: Na základě dat ze sčítání lidu z let 1930 a 1950 shrnuje tematická mapa „škodovácké“ dělnické kolonie Karlov (Plzeň) hlavní sociodemografické údaje (gender, věk, rodinný stav, náboženství apod.) z předválečného a poválečného období. Sídelní komplex je rozdělen do menších celků. Mapa umožňuje grafické znázornění souhrnných sociodemografických indexů a porovnání zmíněných ukazatelů před druhou světovou válkou a po ní. Anonymizovaná data byla získána z odpovídajících sčítacích archů, uložených v Národním archivu.
Abstrakt EN: Based on data from the Census of 1930 and 1950 the thematic map of Škoda workers' colony Karlov (Plzeň) summarizes the main socio-demographic data (gender, age, marital status, religion, etc.) from the pre-war and post-war period. The residential complex is divided into smaller units. Map allows graphical representation of aggregate socio-demographic indicators and comparison of the indicators before the Second World War and after. Anonymized data were obtained from the corresponding census sheets stored in the National Archives.
Klíčová slova

Zpět

Patička