Přejít k obsahu


Structural analyses of seeded thin film microcrystalline silicon solar cell

Citace:
AGBO, S., DOBROVOLSKII, S., WEGH, G., VON SWAAIJ, R., TICHELAAR, F., ŠUTTA, P., ZEMAN, M. Structural analyses of seeded thin film microcrystalline silicon solar cell. Progress in Photovoltaics: Research and applications, 2014, roč. 22, č. 3, s. 346-355. ISSN: 1062-7995
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Structural analyses of seeded thin film microcrystalline silicon solar cell
Rok vydání: 2014
Autoři: Solomon Nwabueze Agbo Ph.D. , S. Dobrovolskii , G. Wegh , R.A.C.M.M von Swaaij , F.D. Tichelaar , Doc. RNDr. Pavol Šutta Ph.D. , M. Zeman
Abstrakt CZ: Tento příspěvek se zabývá efektem zárodkového růstu tenkých vrstev mikrokrystalického křemíku (µc-Si : H) deponovaného radiofrekvenční plasmou podpořenou chemickou depozicí na vlastnosti vrstev µc-Si : H a výkonech p-i-n a n-i-p µc-Si : H solárních článcích. Zárodková struktura byla zkoumána pomocí Ramanovy spektroskopie, rentgenové difrakce a transmisní elektronové mikroskopie (TEM). V první části byl studován vliv zárodkové vrstvy na krystalický vývoj. Měření hloubkového profilu krystalickým objemem pomocí Ramanovy spektroskopie ukázalo, že zárodková vrstva má větší vliv na jednotnost vývoje krystalinity ve směru růstu.
Abstrakt EN: This contribution investigates the effect of seeding the growth of thin film microcrystalline silicon (µc-Si : H) deposited by radio frequency plasma-enhanced chemical vapor deposition on the material properties of µc-Si : H film and the device performance of p-i-n and n-i-p µc-Si : H solar cells. By means of Raman measurement, x-ray diffraction (XRD) and transmission electron microscopy (TEM), we investigate the structure of seeded µc-Si : H. In particular, the effect of seed layers on the crystallinity development is investigated. Measurements of the depth profile of the crystalline mass fraction using Raman spectroscopy show that seed layers lead to a more rapid and uniform crystallinity development in growth direction.
Klíčová slova

Zpět

Patička