Přejít k obsahu


Crystallization and thermal properties in waterborne polyurethane elastomers: Influence of mixed soft segment block

Citace:
CAKIĆ, S. M., RISTIĆ, I. S., KRAKOVSKÝ, I., STOJILJKOVIĆ, D. T., BĚLSKÝ, P., KULLOVÁ, L. Crystallization and thermal properties in waterborne polyurethane elastomers: Influence of mixed soft segment block. Materials Chemistry and Physics, 2014, roč. 144, č. 1-2, s. 31-40. ISSN: 0254-0584
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Crystallization and thermal properties in waterborne polyurethane elastomers: Influence of mixed soft segment block
Rok vydání: 2014
Autoři: Suzana M. Cakić , Ivan S. Ristić , Ivan Krakovský , Dragan T. Stojiljković , Mgr. Petr Bělský Ph.D. , Ing. Lucie Kullová
Abstrakt CZ: Série netoxických biodegradovatelných polyuretanových elastomerů byla připravena odlitím jejich vodních emulzí. Polyuretany byly syntetizovány pomocí dvoustupňové polymerace isoforondiisokyanátu (IPDI), 1,4-butandiolu (BDO), L-lysinu jako prodlužovače řetězců a řady měkkých segmentů s makrodioly různého složení. Měkké segmenty byly vytvořeny nahrazením polykaprolaktondiolu (PCL) hydrofilním polyéterovým polyolem. K tomuto účelu byly použity polyetylenglykol (PEG) a polypropylenglykol (PPG) o různé molekulové váze. Připravené materiály byly studovány pomocí infračervené spektroskopie (FTIR), termogravimetrické analýzy (TGA), diferenční skenovací kalorimetrie (DSC) a širokoúhlovým rentgenovým rozptylem (WAXS). Výsledky ukazují, že vlastnosti připravených polyuretanů přímo souvisí se složením měkkých segmentů, což umožňuje jednoduchou přípravu biomateriálů o požadovaných vlastnostech.
Abstrakt EN: A series of nontoxic biodegradable polyurethane (WBPUs) elastomers was prepared by casting of their water emulsions. The polyurethanes were synthesized by two-step polymerization, using isophorone diisocyanate (IPDI), 1,4-butandiol (BDO) and L-lysine as a chain extender and a range of soft segments with various macrodiols composition. The soft segments were formed by replacing polycaprolactone diol (PCL) with hydrophilic polyether polyol. Hydrophilic poly(ethylene glycol) (PEG) or poly(propylene glycol) (PPG) of different molecular weight were used to this purpose. The materials prepared were investigated by Fourier-transformed infrared spectroscopy (FTIR), thermogravimetry analysis (TGA), differential scanning calorimetry (DSC) and wide-angle X-ray scattering (WAXS). The results show that properties of the polyurethanes prepared are directly related to the composition of soft segments which enables easy preparation of biomaterials with demanded properties.
Klíčová slova

Zpět

Patička