Přejít k obsahu


Strany mezery v litevském stranickém systému

Citace:
BÍLEK, J., CABADA, L., HULEC, P. Strany mezery v litevském stranickém systému. Politické vedy, 2014, roč. 17, č. 1, s. 27-53. ISSN: 1335-2741
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Niche Parties in the Lithuanian Party Systems
Rok vydání: 2014
Autoři: Bc. Jaroslav Bílek , Doc. PhDr. Ladislav Cabada Ph.D. , Bc. Pavel Hulec
Abstrakt CZ: V článku je diskutována problematika stran mezery, která je následně aplikována na litevský případ. Strany mezery jsou v politologii diskutovány od 60. let, kdy byla debata vázána zejména na malé radikální strany a nově vyrůstající strany jednoho tématu v postmodernách společnostech západní Evropy. V dalších desetiletích byly nicméně strany jednoho tématu doplněny dalších typy stran mezery jako např. stranami-firmami, mediálními a generačními stranami apod. V první části prezentujeme teoretickou debatu o stranách mezery a rovněž vlastní typologii těchto stran. tu následně aplikujeme na případě pěti litevských stran, přítomných v soudobém litevském stranickém systému.
Abstrakt EN: The aim of the article is to discuss the issue of niche parties and apply this approach on the Lithuanian case. The niche parties are analysed in the political science since the 1960s, focusing on small radical parties and also the single-issue parties that grew up in the postmodern West European societies. Nevertheless, during the next decades the single-issue parties were supplemented by other types of niche parties such as business-firm parties, media parties, generation parties, and protest parties. In the first part of our article we present the debate on the niche parties and also proper typology of niche parties. Successively we apply this typology on five Lithuania niche parties that are present in the contemporary Lithuanian party system.
Klíčová slova

Zpět

Patička