Přejít k obsahu


Theoretical study and design of a new calorimetric tunnel

Citace:
SEDLÁČEK, J., KŇOUREK, J., KŮS, M. Theoretical study and design of a new calorimetric tunnel. In Conference on Experimental Fluid Mechanics, EFM 2011, EPJ Web of Conferences. Cedex A: EPJ Web of Conference, 2012. s. 1-7. ISBN: neuvedeno , ISSN: 2101-6275
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Theoretical study and design of a new calorimetric tunnel
Rok vydání: 2012
Místo konání: Cedex A
Název zdroje: EPJ Web of Conference
Autoři: Ing. Jan Sedláček Ph.D. , Ing. Jindřich Kňourek Ph.D. , Ing. Michal Kůs Ph.D.
Abstrakt CZ: ZČU v Plzni a její pracoviště NTC využije jednu z nových budov plzeňského vědeckotechnického parku k umístění univerzálního kalorimetrického tunelu. Nový tunel bude bude budován s přihlédnutím ke zkušenostem s provozovaným kalorimetrickým tunelem a oproti stávajícímu bude výkonnější a s výrazně vyššími parametry. Nový tunel byl navržen na základě 1D analytického výpočtu pro široký rozsah pracovních režimů a možných aplikací. Rovněž byly provedeny zjednodušené CFD simulace. Tyto simulace daly informace o proudovém poli v tunelu a především v jeho měřicím prostoru. Některé nestandardní části tunelu byly navrženy a verifikovány rovněž pomocí CFD. V příspěvku je prezentován návrh tunelu, jeho předpokládané parametry a výsledky CFD analýz.
Abstrakt EN: The University of West Bohemia, New technology Research centre, will be using one of the new buildings also for hosting the calorimetric tunnel. With respect to our experience with currently operated calorimetric tunnel with lower power and smaller size, a new tunnel of higher power and better parameters was designed. The tunnel was proposed on the base of 1D analytical calculations respecting wide range of operational regimes and possible different target applications. Together with analytical computations, also some simplified CFD simulations were done. These simulations gave us information about the flow field in the tunnel and especially in the measuring area. Some non-standardized parts of the tunnel were proposed, disigned and verified with the use of CFD. The tunnel deisgn together with its parameters and results of CFD analysis are presented in the paper.
Klíčová slova

Zpět

Patička