Přejít k obsahu


Quasilinear boundary value problem with impulses: variational approach to resonance problem

Citace:
DRÁBEK, P., LANGEROVÁ, M. Quasilinear boundary value problem with impulses: variational approach to resonance problem. Boundary Value Problems, 2014, roč. 2014, č. 64, s. 1-14. ISSN: 1687-2770
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Quasilinear boundary value problem with impulses: variational approach to resonance problem
Rok vydání: 2014
Autoři: Prof. RNDr. Pavel Drábek DrSc. , RNDr. Martina Langerová PhD.
Abstrakt CZ: V článku se vyšetřuje okrajová úloha v rezonanci pro p-laplacián v jedné dimenzi s homogenní Dirichletovou okrajovou podmínkou s nelineárními impulzy, které jsou předepsány v daných bodech. Je dokázána postačující podmínka Landesman-Lazerova typu. Důkaz se opírá o linking teorem.
Abstrakt EN: This paper deals with the resonance problem for the one dimensional p-Laplacian with homogeneous Dirichlet boundary conditions and with nonlinear impulses in the derivative of the solution at prescribed points. The sufficient condition of Landesman-Lazer type is presented and the existence of at least one solution is proved. The proof is variational and relies on the Linking Theorem.
Klíčová slova

Zpět

Patička